top of page

HISTORIE

Sinds acht jaar staat het pand aan de Steenstraat 33-35 leeg. Voor de meeste Hulstenaren is het pand bekend van zijn laatste gebruiker: de ING Bank. Ondanks de leegstand heeft de ING gelukkig goed voor het gebouw gezorgd. Daarom is het mogelijk om de mooie klassieke elementen van het gebouw te behouden en te integreren in de nieuwe functies.

Drie panden

De Steenstraat wordt al vermeld in documenten die dateren uit de 13e eeuw. Echter werden er pas vanaf midden 16e eeuw gegevens bewaard over de verkoop en eigenaren van gebouwen in de binnenstad van Hulst. In het begin bestond het pand eigenlijk uit drie panden. De panden hadden destijds geen nummers, maar namen. Zo heette het middelste pand 'Hemelrijk' en het huis rechts 'Antwerpen'.

 

Geen nummers maar namen

In het jaar 1720 werd het 'Hemelrijk' bewoond door meester-timmerman en handelaar Hendrik van Essers en zijn vrouw Jacoba Mikhout. Zij verkochten het huis aan Johan de Grijs, kapitein van de Burgerij en wijnkoopman. Hij verkocht het pand in 1741 weer aan Abraham Wouters (Auditeur-militair, ontvanger en penningmeester).

 

De Burgersociëteit

Het pand 'Antwerpen' werd in die zelfde periode bewoond door ene Johannes Blommendeel, die het in 1789 verkocht aan Antonie Carton voor een bedrag van negenhonderd gulden. Jaren later werd het gebouw gehuurd door de 'Burgersociëteit', een club van burgers die de idealen van de Franse Revolutie in praktijk wilde brengen.

Een sociëteit is van oorsprong een gezelligheidsclub voor mensen van adel of militairen. Het feit dat er een burgersociëteit werd opgericht was voor die tijd ronduit vooruitstrevend te noemen.

 

De familie Hombach

Jaren lang bestond de locatie Steenstraat 33-35 uit drie panden. Het was Johan Pieter Willem Hombach die de panden kocht in 1830. Johan Hombach was gepensioneerd majoor onderscheiden in de Militaire Willems-Orde. In 1881 zou zijn zoon, Alphonse Guillaume Victor Hombach, de drie panden tot een geheel vormen. Hij bezat overigens ook nog een vierde pand, vlak naast het 'Hemelrijk'. Alphonse was dijkgraaf en wethouder van Hulst.

 

Het theehuisje

De dochter van Alphonse, Maria Hombach, verkocht Steenstraat 33-35 aan Johanna Pieck en haar man Clemens Pohlmann. Na de dood van haar echtgenoot hertrouwde zij met Richard Wilking. De familie Wilking is bekend van het eerste grootwinkelbedrijf van Zeeland. De winkel was gevestigd aan de Vismarkt 1.

In 1926 werd er, in opdracht van de familie Polhmann-Wilking, een theehuisje gebouwd op en in de tuinmuur die grenst aan de Grote Zwanenstraat. Een ontwerp van de architect Rouleau.

 

In 1974 werd de Steenstraat 33-35 grondig verbouwd tot woonhuis en apotheek, onder leiding van Architectenbureau van Pagee. Mevrouw Van Hövell tot Westerflier was hiermee de laatste particuliere bewoonster van het pand. In de jaren 90 van de vorige eeuw werd het gebouw gekocht door Internationale Nederlanden Groep en in gebruik genomen als bankgebouw.

Meer weten?

Neem contact op.

bottom of page